• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Danish English French German Greek Italian Russian Spanish

Dialog na zdrowie

O projekcie

Od 1 października 2013 r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Warszawie realizuje projekt pt.: „Dialog na zdrowie" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie", Działanie 5.5 „Rozwój dialogu społecznego", Poddziałanie 5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego".

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności oraz wzmocnienie potencjału w zakresie prowadzenia efektywnego dialogu społecznego w szczególności negocjacji, komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz usprawnienie procesu obiegu informacji. W tym celu w 16 województwach powstaną Lokalne Centra Medyczne będące platformą współpracy członków Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych, co służyć będzie wzmocnieniu potencjału OZZPiP jako partnera społecznego. Stworzona zostanie również Branżowa Siatka Komunikacji.

Projekt adresowany jest do 640 osób (608 kobiet i 32 mężczyzn) – liderów i członków organizacji związkowych biorących udział w dialogu społecznym (z 16 województw - 41 okręgów). Każdy z uczestników projektu otrzyma wsparcie szkoleniowo-informacyjne m.in. w zakresie technik negocjacyjnych, mediacyjnych, komunikacyjnych. Opracowany zostanie poradnik „Vademecum dobrych praktyk" dotyczący dialogu społecznego w Polsce i Unii Europejskiej.

Efektem tych działań będzie wzrost mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi, a co za tym idzie wzmocnienie potencjału i wizerunku Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, jako partnera społecznego.

Projekt potrwa do 30 września 2014 r. Na jego realizację OZZPiP pozyskał kwotę 999 997 zł w ramach PO KL. Instytucją wdrażającą projekt jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
projekt wspolfinansowany

OZZiP 2000 - 2005


ozzip 2000 - 2005

 

OZZiP 2006 - 2012

 

ozzip 2006 - 2012

 

KONTAKT

OZZPiP-logoBIURO ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP
ul. Podwale 11 lok. 311, 00 - 252 Warszawa
tel. 022 504-42-67 /  022 504-42-69
Księgowość tel. 022 504-42-71
fax. 022 504-42-54

gatta