• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase
Polish Danish English French German Greek Italian Russian Spanish

Historia działań OZZPiP

7Pierwsze kroki OZZPiP prowadzą do Włocławka, do Szpitala Wojewódzkiego, do pielęgniarek i położnych, które od roku 1991 z niepokojem rejestrowały głosy o wielkich reformach. Dojrzałość zawodowa i społeczna pielęgniarek i położnych, obserwacja ówczesnej rzeczywistości, ale i wewnętrzny bunt na niemoc były powodem podjęcia decyzji o powołaniu pierwszego w kraju związku zawodowego pielęgniarek i położnych. Założycielką naszej organizacji związkowej była Bożena Banachowicz, która do działań założycielskich zaprosiła Janinę Kącką, Sabinę Palasek i Wandę Piekarską. Statut organizacji opracowały: Bożena Banachowicz i Danuta Matrejek.
 
W dniu 24 kwietnia 1992r. zarejestrowano w Sądzie pierwszy Regionalny Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych z siedzibą we Włocławku. Jako pierwsza organizacja związkowa oprócz działań na terenie regionu i zakładu pracy występowała do ówczesnej Premier Rządu Pani Hanny Suchockiej o odpolitycznienie służby zdrowia, poprawy warunków płacy i pracy, wprowadzenia taryfikatora płac. Związek żądał informacji na temat wprowadzanych zmian w służbie zdrowia. 14.01.1993 związek publicznie skierował do Ministra Zdrowia i Rządu postulaty:
 
 • niezależnego finansowania służby zdrowia, takiego w którym ilość środków finansowych przeznaczonych na lecznictwo wynika z rzeczywistych potrzeb kosztów usług medycznych
 • cena usług medycznych musi uwzględnić wynagrodzenie dla wykonawcy usługi
 • popracowanie norm zatrudnienia dla pielęgniarek i położnych
 • opłacenie z budżetu państwa absolwentów szkół pielęgniarskich w pierwszym roku pracy
 • wprowadzenie specjalizacji dla pielęgniarek i położnych
 • wprowadzenie 7-godzinnego czasu pracy
 • przyznania zawodowi pielęgniarki, położnej statusu zawodu o szczególnym znaczeniu
 • płacy w wysokości co najmniej 1,5 średniej krajowej.


OZZiP 2000 - 2005


ozzip 2000 - 2005

 

OZZiP 2006 - 2012

 

ozzip 2006 - 2012

 

KONTAKT

OZZPiP-logoBIURO ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP
ul. Podwale 11 lok. 311, 00 - 252 Warszawa
tel. 022 504-42-67 /  022 504-42-69
Księgowość tel. 022 504-42-71
fax. 022 504-42-54

gatta