• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Danish English French German Greek Italian Russian Spanish

10 wyrok SN 17.07.2009 nielegalny strajk i zwolnienie działacza

1. Jeżeli w procesie nie potwierdziły się zarzuty pracodawcy, że doszło do ciężkiego naruszenia przez pracownika będącego działaczem związkowym, podlegającego szczególnej ochronie przed rozwiązaniem z nim stosunku pracy, podstawowych obowiązków pracowniczych, niezgodne z prawem zwolnienie go z przyczyn opisanych w art. 52 § 1 pkt 1 k.p. musi prowadzić do przywrócenia go do pracy (nie stosuje się bowiem do niego art. 45 § 2 k.p., co wynika jednoznacznie z art. 56 § 2 k.p. w związku z art. 45 § 3 k.p.), a na zastosowanie art. 8 k.p. w związku z art. 4771 k.p.c. nie ma w takiej sytuacji w ogóle miejsca.

Czytaj więcej...

 

Jak planować czas pracy pielęgniarek?

depression„Wskazane jest wydłużenie dniówek roboczych personelowi medycznemu. Ale trzeba je planować z góry na cały okres rozliczeniowy, uwzględniając przy tym konieczność wymiany informacji o leczeniu i pacjentach

Czytaj więcej...

Nie ma Cię na grafiku, ale jesteś w pracy,odnotowujesz czynności, CZY ROBISZ TO ZGODNIE z PRAWEM?

Oczywiście przedstawiona w opisie sytuacja jest całkowicie niezgodna z przepisami prawa pracy (art. 128 § 1 k.p.).

Czas pracy jest to czas w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Czas pracy musi być ewidencjonowany przez pracodawcę – art. 149 kodeksu pracy. Ewidencja musi być udostępniana pracownikowi. Ponadto pracownik na co najmniej jeden tydzień przed rozpoczęciem pracy powinien otrzymać rozkład czasu pracy na co najmniej 1 miesiąc (art. 129 § 3 k.p.).

Czytaj więcej...

Umowa o pracę

zalacznik pdfPostawowe pojęcia dotyczące umów związanych z pracą

Zagrożenia przy przechodzeniu na kontrakty

zalacznik pdf

 

Jakie są zagrożenia przy propozycjach Pracodawcy przechodzenia na kontrakty i na co należy uważać negocjując umowy.

OZZiP 2000 - 2005


ozzip 2000 - 2005

 

OZZiP 2006 - 2012

 

ozzip 2006 - 2012

 

KONTAKT

OZZPiP-logoBIURO ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP
ul. Podwale 11 lok. 311, 00 - 252 Warszawa
tel. 022 504-42-67 /  022 504-42-69
Księgowość tel. 022 504-42-71
fax. 022 504-42-54

gatta