Kujawsko - Pomorskie

Halina Peplińska
Przewodnicząca Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego OZZPiP

Adres:
Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M.Skłodowskiej - Curie 9
85-094 Bydgoszcz

Kontakt: tel/fax 0 52 585 40 14    kom. 0 605 651 907


Skład Zarządu Regionu:

 1. Jolanta Dejewska –Wiceprzewodnicząca Regionu
 2. Ewa Jędzura – Wiceprzewodnicząca Regionu
 3. Maria Kornacka – Wiceprzewodnicząca Regionu
 4. Katarzyna Bajer – Sekretarz Regionu
 5. Jan Słysz – Skarbnik Regionu
 6. Ewa Obuchowska - członek
 7. Elżbieta Mrozińska - członek
 8. Barbara Chmielewska- członek
 9. Iwona Golon - członek
 10. Mariola Andrysiak-członek

 

Marzanna Polakowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Halina Chojnacka-Wiceprzewodnicząca
 2. Alina Słysz - Sekretarz
 3. Irmina Chyzińska - członek
 4. Mariola Harasimowicz- członek