Podlaskie

Przewodnicząca: Alicja Hryniewicka

Adres:
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Skłodowskiej 26
15-950 Białystok

Kontakt: tel/fax 085 7488398 kom. 0604 978836