• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Polish Danish English French German Greek Italian Russian Spanish

I Posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego V Kadencji

3 lipca 2013            Dnia 3 lipca 2013 r. odbyło się pierwsze po ukonstytuowaniu posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego OZZPiP V Kadencji. Głównymi tematami posiedzenia były: spawy organizacyjne Biura Zarządu Krajowego, wytyczenie planu działań Prezydium i Zarządu Krajowego na najbliższe miesiące.

4 lipca 2013 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego, w którym uczestniczył p. Tadeusz Chwałka, Przewodniczący Forum Związków Zawodowych. Przedstawił informację o wspólnym stanowisku trzech central związkowych. Dalsze informacje zostaną przekazane po posiedzeniu Zarządu Głównego Forum w dniach 11-12 lipca. Istotnym tematem posiedzenia Zarządu Krajowego była informacja nt. programu unijnego pt. Dialog na zdrowie, zasad jego realizacji, założeń i wymogów. Przekazano również informację z protestu w Olkuszu, w którym uczestniczyła Przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz i Wiceprzewodniczący Zdzisław Bujas, a także informacja Krystyny Dębkowskiej z protestu pod siedzibą pomorskiego NFZ. Podjęto szereg uchwał porządkujących funkcjonowanie Prezydium i Zarządu Krajowego.

W sprawie wniosku wniesionego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 5 ust. 5 pkt2 lit a ustawy o działalności leczniczej, po wstępnym rozpoznaniu sprawy, zostało wydane przez Trybunał Konstytucyjny postanowienie o odmowie nadania dalszego biegu wnioskowi. Powodem odmowy były uchybienia formalne w zakresie sporządzenia wniosku. Należy zaznaczyć, że wniosek był sporządzony przez Kancelarię Adwokacką
z Katowic, która reprezentowała OZZPiP przed Trybunałem.

 

 

OZZiP 2000 - 2005


ozzip 2000 - 2005

 

OZZiP 2006 - 2012

 

ozzip 2006 - 2012

 

KONTAKT

OZZPiP-logoBIURO ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP
ul. Podwale 11 lok. 311, 00 - 252 Warszawa
tel. 022 504-42-67 /  022 504-42-69
Księgowość tel. 022 504-42-71
fax. 022 504-42-54

gatta