W dniu 17 stycznia 2013roku w miejscowości Rowy odbył się V Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Regionu Pomorskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

OZZPIP 17022013 08Gościem Zjazdu była - Iwona Borchulska Przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
Na Przewodniczącą Zarządu Regionu Pomorskiego OZZPiP delegaci w głosowaniu tajnym wybrali Panią Krystynę Dębkowską.

 

 OZZPIP 17022013 02

 OZZPIP 17022013 02

 OZZPIP 17022013 02

 OZZPIP 17022013 02

 OZZPIP 17022013 02

 OZZPIP 17022013 02

 OZZPIP 17022013 02